Camera de Comert,
Industrie si Agricultura

IALOMITA

    Home
    Despre noi
    Colegiul de conducere
    Organigrama
    Membrii CCIAIL
    Achizitii publice
    Servicii
    Consultanta firme
    Calendar manifestari
    Targuri si Expozitii
    Topul firmelor
    Misiuni economice
    AEGRM
    Arbitraj
    Informatii europene
    Proiecte/Programe finantate
    Scoala Romana de Afaceri a
         CCIAIL
    Reprezentante
    Membrii Camerei se prezinta
    Anunturi Membri
    Birou asistenta RSI
    Contact
Contor vizitatori :


Parteneri media
Naturenergy

Obiectiv Ialomita

Observator Ialomita

RoSEFF

Realitatea Ialomiteana

Antena1

FreshFM

Campus

Ialomita

Impact

     Parteneriate

01. CENTRUL ASRO

02. CENTRUL C.I.T. C.C.I.A.

03. CENTRUL R.A.M.O.

04. BIROUL ASISTENTA RSI

     Link-uri utile

01. Primaria Slobozia
02. Prefectura Ialomita
03. Consiliul Judetean Ialomita
04. ANAF
05. Agentia Nationala pentru IMM
06. Arhiva Electronica de Garantii Reale
      Mobiliare

07. Autoritatea Nationala pentru
      Cercetare Stiintifica     TARGUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA - AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI 2013

Green world

Locatie: Parc Expozitinal Oyl Company Holding AG din Slobozia - langa Kaufland.

Perioada desfasurare: 26 - 29 Septembrie 2013.

Invitatie / Adeziune participare - descarca
     SALONUL DE TEHNOLOGII & ECHIPAMENTE PENTRU ENERGII REGENERABILE 2013

Green world

Locatie: Centrul Cultural "Ionel Perlea" si "Piata Revolutiei" din Slobozia.

Perioada desfasurare: 11 iunie - 13 iunie 2013.

Invitatie - descarca

Adeziune participare - descarca
     SALONUL DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA 2013

Construction

Locatie: Centrul Cultural "Ionel Perlea" si "Piata Revolutiei" din Slobozia.

Perioada desfasurare: 11 iunie - 13 iunie 2013.

Invitatie si Adeziune - descarca
     Vizita protocolara a Execelentei Sale Dl. Dr. Pandre Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia la Bucuresti

Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita, domnul Nicolae STANCA, a participat in data de 28 mai a.c., ora 15.30, la sediul Institutiei Prefectului, la vizita protocolara a Execelentei Sale Dl. Dr. Pandre Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia la Bucuresti.

Aceasta intalnire reprezinta o prima etapa, cea de stabilire a contactelor, in cadrul procesului de cooperare economica bilaterala.

Excelenta Sa a subliniat disponibilitatea pe care mediul de afaceri macedonean o are pentru asocierea cu partenerii romani, precum si unele facilitati pe care statul macedonean le ofera investitorilor straini: in zonele industriale investitorii sunt scutiti de la plata impozitelor, TVA de 18%, impozitul pe venit de 10%, curs valutar fix si disciplina fiscala.

Totodata, Excelenta Sa a precizat disponibilitatea de a facilita intalniri ale oamenilor de afaceri romani si macedoneni in colaborare cu CCIA Ialomita.

Diplomatul macedonean va transmite Camerei de Comert din Macedonia date cu privire la domeniile de investitii romanesti.

Intalnirea cu ambasadorul Macedoniei a avut loc in cadrul unui tur pe care Excelenta Sa il face in mai multe judete din tara, cu scopul de a identifica potentiali parteneri de afaceri si schimburi comerciale pentru intreprinzatorii macedoneni.

Image 1
Image 2     CURS DE PREGATIRE TEORETICA IN VEDEREA AUTORIZARII ELECTRICIENILOR (gradul I, II, III si IV) - ANRE

In conformitate cu ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), nr. 11 din 13.03.2013, art. 25, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita organizeaza: Curs de pregatire teoretica in vederea autorizarii electricienilor (gradul I, II, III si IV ).

Obiectivul cursului este de a completa si actualiza cunostintele de specialitate, a cunostintelor in domeniul legislativ, a regulamentelor si a normativelor specifice pentru electricienii care isi propun sa sustina examenul de autorizare.

Regulamentul impune de asemenea obligatia electricianului autorizat de a urma un curs de pregatire teoretica cel putin o data la 10 ani perioada considerata rezonabila ca timp de actualizare/modificare a normelor tehnice si legislative in domeniul instalatiilor electrice.

Lectorii au calitatea de formatori, specialisti in domeniu, cu experienta in Sistemul Electroenergetic National.

PROGRAMA DE PREGATIRE a cursului cuprinde:

Modulul I - Electrotehnica

Cunostinte de eletrotehnica, masurari electrice si masini electrice (se pot studia manualele si cartile din literatura tehnica de specialitate)

1. Operarea cu legile si notiunile specifice

Electrocinetica:

- Legea lui Ohm;

- Legea transformarii energiei în conductoare (legea lui Joule - Lenz);

- Teoremele lui Kirchhoff;

- Teoremele rezistentelor echivalente.

2. Calculul puterilor si energiile asociate elementelor de circuit

Puterea si energia în curent alternativ monofazat si trifazat:

- Puterea aparenta;

- Puterea activa;

- Puterea reactiva;

- Energia electrica.

3. Comportarea rezistentei, bobinei si condensatorului în circuitul alternativ.

Gruparea elementelor pasive de circuit R, L,C:

- Circuitul oscilant;

- Circuitul R,L,C serie;

- Circuitul R,L,C paralel.

Mijloace de instruire:

- Expunere, Studiu de caz, Fise de lucru, Rezolvari de probleme

Criterii de performanta:

- Aplica teoremele de baza în circuitele electrice de curent continuu;

- Stie sa calculeze rezistentele echivalente serie si paralel;

- Stie sa calculeze puterile si energiile elementelor de circuit;

- Explica comportarea rezistentei, bobinei si condensatorului în curent alternativ;

- Stie sa precizeze când un circuit R,C sau R,L serie devine un filtru trece jos si când devine filtru trece sus.

Modulul II - Legislatie

1. Lege energiei electrice nr. 123 din 2012

2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori (HG nr. 1007 din 25.07.2004).

3. Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (HG nr. 90 din 23.01.2008)

4. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie (Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000)

5. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (publicat în Monitorul Oficial din 8 decembrie 2009).

6. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3 (Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007).

7. Regulament privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 45/2006)

8. Procedura de solutionare a neîntelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament (Ordinul ANRE nr. 18/2004)

Modulul III - Normative tehnice

1. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor (Indicativ I 7/2011)

2. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (Ordinul ANRE nr. 7/2006 - indicativ NTE 006/06/00, înlocuie PE 134).

3. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu pâna la 1000 V c.a. în unitatile energetice (PE 102/1986 (republicat în 1993)).

4. Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune (PE 106/95).

5. Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor pentru cladiri civile (PE 155/1992).

6. 102/1986 (republicat în 1993).

Partea practica a cursului este organizata ca seminar, accentul fiind pus pe rezolvarea de probleme, teste, chestionare cât si sesiuni de comentarii pe marginea legislatiei/normativelor prezentate.

Modalitati de evaluare: teste grila si simulare de examen de autorizare ANRE.

Cursantii vor primi suportul de curs pe CD si/sau pe suport de hartie.

La finalul cursului absolventii vor sustine examenul care va cuprinde un set de intrebari grila si vor primi un certificat de absolvire eliberat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita. Acest certificat va face parte din dosarul pentru inscriere la examenul de autorizare a electricienilor (Ordin ANRE nr.90/2009, art. 18).

Durata cursului este de 36 ore, (6 zile - 6 ore/zi);

Taxa de participare este 320 RON/pers. + TVA;

Actele necesare inscrierii la curs sunt:

-Cerere de inscriere la curs

-Copie xerox act de identitate;

-Copie xerox diploma de calificare in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalatiilor electrice pentru constructii;

SAU

Copie xerox diploma de subinginer, inginer in domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic, instalatii pentru constructii, electronica si telecomunicatii, automatica, inginerie miniera, inginerie de petrol si gaze, informatica aplicata in ingineria electrica, informatica industriala, inginerie economica in domeniile: electric, electronic sau energetic.

În perioada 01 - 30.04.2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita va organiza mai multe serii de cursuri de pregatire teoretica in vedeerea autorizarii / reautorizarii electricienilor (gradul I, II, III, si IV).

Perioadele exacte de inceput ale cursurilor, se vor stabili in functie de numarul cererilor de inscriere si data la care se inregistreaza acestea. Data limita pana la care se fac inscrierile la cursurile de pregatire teoretica este 10.04.2013.

Înscrierile se fac la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita, str. Lujerului, nr. 2, Slobozia.

Pentru mai multe informatii va oferim urmatoarele date de contact: tef / fax - 0243.213.353, 0243.230.105, mobil - 0730.071.237, mail: office.cciail@gmail.com, Persoana de contact - Sfetcovici Andreea.

Cerere inscriere curs


     CURS MEDIATOR

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita în colaborare cu Asociatia Centrul de Mediere Craiova organizeaza curs de MEDIATOR.

Conform legii 192/2006, poate fi mediator orice persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: are capacitate deplina de exercitiu, are studii superioare, vechime în munca de minim 3 ani în orice domeniu, a absolvit cursurile de formare a mediatorilor si a fost autorizat ca mediator, în conditiile prezentei legi.

Durata cursului este de 14 zile în perioada 03-16.06.2013, între orele 14 - 20:30.

Conditii minime de participare: studii superioare.

Costul cursului este 3600 lei.

Mod de plata: integral sau în transe, prima fiind de 1200 lei achitata pâna în data de 20.04.2013.

Dosarul de înscriere:

- cerere de înscriere la curs;

- copie CI;

- CV.

La finalul cursului se va organiza un examen cu o comisie desemnata de Consiliul de Mediere.

Cursul si examenul se vor desfasura la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita, str. Lujerului, nr. 2.

La sfârsitul perioadei de curs, fiecare participant primeste un Certificat de participare însotit de de o Adeverinta care atesta, în detaliu, parcurgerea etapelor programului de instruire.

Pentru mai multe informatii va oferim urmatoarele date de contact: tef / fax - 0243.231.353, 0243.230.105, mobil - 0730.071.237, mail: office.cciail@gmail.com, Persoana de contact - Sfetcovici Andreea.     INFIINTARI / MODIFICARI SOCIETATI COMERCIALE

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita, prin biroul Asistenta, Consultanta si Dezvoltarea Afacerii va pun la dispozitie, la tarife competitive, servicii de asistenta si consultanta in vederea:

A. infiintarii de societati comerciale:

- rezervare denumire firma

- obtinere dovada rezervare firma

- intocmire documentatie depunere dosar

- depunere / ridicare acte in numele solicitantului

B. modificari - mentiuni societati comerciale (dezvoltarea afacerii)

- intocmire documentatie depunere dosar

- depunere / ridicare acte in numele solicitantului

Persoana de contact: Lesnic Romulus Iulian. Tel.: 0730071239.

Documente necesare inmatriculare societate comerciala     INVITAȚIE CURS INSPECTOR RESURSE UMANE
     În conformitate cu  noile modificări aduse Codului Muncii, angajatorii  au obligaţia de a numi prin decizie scrisă o persoană care să deţină calificare/specializare/perfecţionare în domeniul resurselor umane  şi care va îndeplini atribuţii de completare şi transmitere a Registrului de Evidenţă al Salariaţilor.
      Pe această cale vă informăm că, CCIA Ialomiţa , prin Şcoala Română de Afaceri organizează cursul „Inspector resurse umane”, recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu o durata de 60 de ore.
    Perioada de desfasurare a cursului:   28 martie – 10 aprilie 2013
    Locul desfăşurării:   Slobozia,  sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa, strada Lujerului nr.2, Sala de conferinţe, etaj III.
    Tarif de Participare:   450 LEI/persoană (TVA Inclus).
    Relaţii suplimentare:   Sfetcovici Andreea Lidia, tel. 0243/230105, fax 0243/230105, mobil: 0730.071.237 e-mail:
office.cciail@gmail.com.
                                           Președinte,
                                       Nicolae Stanca!!! NOU !!! CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA a introdus o noua subsectiune in cadrul sectiunii Parteneriat ASRO - Newsletter

Tinând cont de necesitatea de a detine informatii actualizate intr-o lume in care concurenta este invinsa prin detinerea a cat mai multor informatii, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA IALOMITA a introdus pe site-ul sau la sectiunea Parteneriat ASRO o nou subsectiune intitulata Newsletter, unde puteti gasi cele mai noi informatii din domeniul standardizarii.

Standardele iti pot face afacerea competitiva pe pietele externe.

Postat: 20.09.2010

Click aici pentru link direct  Copyright © 2013 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Ialomita